24A Ptáci (Aves)

Autor: David Vyhlídal Škola: G Opatov
Strany: 1 A4 Obrázky: ne
Dokument stažen: 1429x Náhled zobrazen: 4719x
   
Stáhnout zazipovaný dokument » Zpět na seznam »
  
Textový náhled:


-systematické zařazení: nadříše: Jaderní (Eukaryota) ? říše: Živočichové (Animalia) ? podříše: Mnohobuněční (Metazoa) ? odd. B: Triblastica
? ß řada: Druhoústí (Deuterostomia) ? podkmen: Obratlovci (Vertebrata) ? třída: Ptáci (Aves)

-vyšší obratlovci; teplokrevní , amniota, vyvinuli se z plazů (předek: prapták archeopteryx)

-výskyt: celý svět
-tvar těla: jednotný, aerodynamický, přední konč. přeměněny v křídla
-stavba těla: hlava + trup + konč.
-tělní pokryv: kůže, tenká a suchá s jedinou původní žlázou (kostrční – mastný sekret roztírán po peří)
-zvláštním útvarem ptačí pokožky je pero, vzniklo složitou přestavbou plazí šupiny; každé pero je zakotveno
v pérovém váčku v kůži
- typy per:
? obrysová (vyrůstají na určitých místech = pernice, ostatní místa = nažiny) – krycí (kryjí hlavu, krk, tělo,
nohy), letky (k létání), rýdovací (místo ocasu)
? prachová (pod obrysovým peřím, tepelná izolace, opeření mláďat) – drobivý prach, vlasová pera, hma-
tová pera, další specializovaná pera (okrasná pera apod.)
-kostra: plně osifikovaná, pevná (srůsty kostí na lebce, v hrudní a křížové obl. a na konč.), lehká (vymizení
zbytečných prvků – ocasní č. páteře a pneumatizace – duté kosti vyplněny vzduchem – vymizel morek)
-hrudní kost: mohutná, vysoký hřeben – úpon létacích svalů
-lebka: protažené čelisti v zobák (tvar je charakteristický – potravní adaptace)
-končetiny: obě klíční kosti srůstají = vidlice (sáňky); tibiotarsus = lidově stehýnko (holenní k. s rostlá s č. zánártní); tarsometatarsus = běhák
(srostlé kůstky zánártní a nártní); poprvé vytvořen kolenní kloub
-prsty: nejčastější noha anizodaktylní (1. obrácen dozadu, 2. až 4. dopředu, 5. vymizel), noha šplhavá (1. a 4. prst dozadu, 2. a 3. dopředu)…
-svalová soustava: nejmohutnější svaly jsou svaly létací (prsní – přitahuje křídlo dolů a podklíčkový – zvedá křídlo)
-trávicí soustava: trubicovitá; bezzubý zobák s ozobím (val měkké kůže na kořeni), jazyk, slinné žlázy, vole, žláznatý a svalnatý žaludek, tenké
střevo, kloaka
-dýchací soustava: párové výkonné plíce (nepatrně roztažitelné), vzdušné vaky (roztažitelné výběžky plic, zasahují do některých kostí a pod kůži, 5
párů)
-mechanismus dýchání: v klidu krev okysličována dvakrát (při vdechu i výdechu), za letu 3x
-hlasové ústrojí = syrinx: v místě rozvětvení průdušnice a průdušky, syrinx chybí jen ojediněle (sup,
pštros, čáp)
-cévní soustava: uzavřená, velmi výkonná, srdce úplně rozdělené, zůstává jen pravý oblouk aorty
(vysoký krevní tlak, vysoká rychlost tepů, vysoká tělesná teplota, srdce zaujímá 10-20% hmotnosti
těla – nejvíc ze všech obratlovců)
-vylučovací soustava: párové metanefros, sekundární močovody ústí do kloaky
-nervová soustava: rozvoj koncového mozku (instinktivní chování) a mozečku (koordinace a rovno-
váha); střední mozek (velké zrakové laloky)
-smyslová soustava: vůdčím smyslem zrak (3 víčka - mžurka), dobře vyvinut i sluch (vytvořeny
všechny 3 č. ucha)
-pohlavní soustava: gonochoristi
-rozmnožování (=hnízdění): pohlavní, oplození (=páření) vnitřní; vejcorodí; líhnutí (mládě prorazí
skořápku vaječným zubem z CaCO3)
-mláďata krmivá (nidikolní) – líhnou se holá, slepá, hluchá (nutná všestranná péče rodičů)
-mláďata nekrmivá (nidifugní) – mají prachové peří, vidí, slyší, samostatně přijímají potravu (menší péče rodičů, pouze je vodí)
-význam ptáků: součást potravních řetězců, šiřitelé semen; hospodářský význam (maso, vejce, peří), sportovní a chovatelská činnost (holub, papouš-
ci), lovná zvěř, likvidace hlodavců, nemocných a uhynulých zvířat, laboratorní výzkum (kuřecí embrya), negativní význam (škody na polních plo-
dinách a ovoci, na rybách, přenašeči původců chorob)

? NADŘÁD: PRVOPTÁCI (PROTORNITHES) = ODONTOGNATHAE
-vymřelí druhohorní ptáci
? NADŘÁD: BĚŽCI (PALAEOGNATHAE)
-druhotně ztratili schopnost letu; mláďata nidifugní
-zástupci: pštros dvouprstý (největší pták), nandu pampový, kasuár přilbový, emu australský, kivi jižní
? NADŘÁD: LETCI (NEOGNATHAE)
-většina ptáků, dobře létají; přehled řádů:
TUČŇÁCI – tučňák patagonský
VRUBOZOBÍ – kachna divoká, husa velká
DRAVCI – káně lesní, jestřáb lesní, poštolka obecná, orel skalní
SOVY – sova pálená, sýček obecný, výr velký
HRABAVÍ – kur bankivský (domestikací kur domácí), koroptev polní, tetřev hlušec
PĚVCI – skřivan polní, havran černý, sojka obecná, vrána obecná, hýl obecný, pěnkava obecná, vlaštovka obecná, jiřička obecná, sýkora
koňadra, konipas bílý
ŠPLHAVCI – strakapoud velký
KUKAČKY – kukačka obecná

BRODIVÝ – čáp bílý
MĚKKOZOBÍ – holub domácí

teplokrevní (endotermní) živočichové = stálá a řízená (termoregulace) teplota těla (ptáci kolem 40°C) nezávislá na okolí, produkují velké množ-
ství tepla
24.A Ptáci (Aves)