Nevládní neziskové organizace

Autor: Silvie Jandová Škola: Gymnázium Rožnov p.R.
Strany: 5 A4 Obrázky: ano
Dokument stažen: 1471x Náhled zobrazen: 5989x
   
Stáhnout zazipovaný dokument » Zpět na seznam »
  
Textový náhled:

Nevládní neziskové organizace
poslední úprava:

Název
URL
stručná charakteristika
Agentura Gaia
www.ecn.cz/gaia
nové formy mezilidské komunikace v oblasti ochrany ŽP, vzdělávání a osvěty

Agentura Koniklec
www.koniklec.cz
netradiční projekty v oblasti ŽP, výborná grafika, publikace, SW,video a audiopomůcky

Alternativa pro venkov
www.alternativa.sf.cz
rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Area viva
www.areaviva.ecn.cz
informace o biopotravinách, poradenství v oblasti ekologického zemědělství

Arnika
www.sdruzeniarnika.cz
občanské sdružení vzniklé po odchodu některých lidí z Dětí Země; programy: Budoucnost bez jedů, Příroda, Odpady a toxické látky a Právo na informace

Ateliér pro životní prostředí
http://www.volny.cz/atelierzp
rozšiřuje do veřejnosti povědomí o možnostech uplatnění názoru a zájmu občana při správních řízeních, dotýkajících se ochrany přírody a krajiny

Calla
www.calla.cz
českobudějovické sdružení zabývající se velkou částí energetikou

Centrum pro dopravu a energetiku
www.cde.ecn.cz
trvale udržitelná doprava a energetika

Česká společnost pro ŽP
www.csvts.cz/cse
občanské hnutí, odborná práce v konkrétních oblastech, několik odborných skupin

Český a Slovenský dopravní klub
www.dopravniklub.ecn.cz/
věnuje se otázkám dopravní politiky

Český svaz ochránců přírody
http://csop.ecn.cz/
největší nevládní organizace v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí

CZ Biom
www.vurv.cz/czbiom
využití biomasy k energetickým účelům

Děti Země
www.detizeme.cz
program Příroda atd.; vlastní časopisy, pomoc občanům

Different Life
www.differentlife.yo.cz
sdružení zabývající se ŽP (práva zvířat, domácí ekologie…) a lidskými právy

Ekolist
www.ekolist.cz
zpravodajství – přehled všech článků týkajících se ŽP, kalendář akcí, poradenství

Ekologický právní servis
www.i-eps.cz/
specializovaná nezisková organizace poskytující bezplatnou právní pomoc v otázkách ochrany přírody

Ekowatt
www.ekowatt.cz
poradenské středisko, podpora účinného využívání energetických zdrojů

Energetická sekce
www.es.misto.cz

Eurosolar
www.eurosolar.cz/
občanské sdružení zabývající se osvětou v oblasti obnovitelných zdrojů energie

EVANS
www.ecn.cz/...
občanské sdružení zabývající se globální ekologickou výchovou

Greenpeace
www.grenpeace.cz
mezinárodní ekologická organizace, ochrana klimatu, genetické manipulace, jaderná energie atd.

Hnutí Brontosaurus
www.brontosaurus.cz
spojení ekologické výchovy s aktivitami pro volný čas

Hnutí Duha
www.hnutiduha.cz
vystupuje proti jaderné energetice, ochrana lesů, biozemědělství

Jihočeské matky
www.jihoceskematky.cz
vystupují proti Temelínu

LEA – Liga ekologických alternativ
www.lea.ecn.cz
trvale udržitelná energetika a ekologické zemědělství

Lipka
www.ecn.cz/lipka
dům ekologické výchovy v Brně, výukové programy

Křivoklátsko o.p.s.
www.pvtnet.cz/www/is.krivoklat
přednášky, exkurze, naučné stezky v CHKO Křivoklátsko, informační služby

Nadace na ochranu zvířat
www.ochranazvirat.cz
činnost zaměřená na vzdělávání , osvětu a šíření informací o ochraně a welfare zvířat

Nesehnutí
www.nesehnuti.cz
nezávislé sociálně ekologické hnutí, ekologická doprava, lidská práva, práva zvířat

Ochrana vod
www.sweb.cz/ochranavod
zlepšení stavu vodních ekosystémů, příklady úprav vodních toků

Ochránci hospodářských zvířat
www.ohz.cz
ochrana hospod. zvířat, vegetariánství, ochrana spotřebitele

Oživení
www.greenways.cz
podpora obnovy komunitního života v obcích, budování cyklostezek

Pavučina
www.pavucina-sev.cz
sdružení středisek ekologické výchovy

Plzeňská ekologická nadace
www.ecn.cz/pen
ŽP Plzeňska, rozvoj nevládního neziskového sektoru

Právo žít
www.pravozit.fbi.cz
neformální spolek, články, menší akce

Pražské matky
www.pmatky.ecn.cz
mateřská centra, dopravní kampaň

Pražský spolek ochránců zvířat
www.psoz.org
řeší problémy s opuštěnými kočkami

Rezekvítek
www.ecn.cz/rezekvitek
vzdělávací akce, tvorba publikací, SW, videa a jiných učebních pomůcek

Rosa
www.ecn.cz/rosa
výchovné programy pro dospělé i děti, ekologické prací prášky, stavební materiály, praktický rádce

Sdružení pro záchranu velkých koček
www.aga-studio.com/bcc
podporují záchranné programy pro velké kočkovité šelmy

Sdružení za šetrnou dopravu
www.doprava.ecn.cz
podpora ekologické dopravy

Sever
www.ecn.cz/env/organ/sever
středisko ekologické výchovy a etiky

Společnost pro trvale udržitelný život
www.czp.cuni.cz/stuz
následovníci snažení J. Vavrouška, odborné semináře, besedy, konference, pracovní skupiny

Společnost pro zvířata
www.spolecnostprozvirata.cz
ochrana práv hospodářských zvířat, pokusy na zvířatech, týrání

Staří ochránci Jizerských hor
www.sojh.cz
mapování ohrožených dřevin, pěstování stromků

Suchopýr
www.suchopyr.cz
záchrana Jizerských hor

Svoboda zvířat
www.svobodazv.cz
pokusy na zvířatech, kožešinová zvířata, velkochovy hospodářských zvířat

Tereza
www.terezango.cz
nabízí různé ekologické výchovné projekty

Terrigenia
www.web.quick.cz/terrigenia/
ochrana krajiny a ŽP, geologie

3 duby
www.3duby.cz
obnova zeleně, cest, dětských hřišť, rybníků ve Stromovce, sbírka "Váš strom"

Vita
www.vitaova.cz/
občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou

Zelený kruh
www.ecn.cz/greencircle
servisní organizace NNO, legislativa, informační centrum

Země především
www.ecn.cz/zemepredevsim
radikální skupina odlišná od ostatních NNO, demonstrace, streetparty

© 2001 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, webmaster